สก๊อตไบร์ท 10"
เทคโนโลยี

สก๊อตไบร์ท 10″

สก๊อตไบร์ท 10″  ตั่งแม้กระนั้นขัดหยาบถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง ขัดลบรอย ขัดชำระล้าง บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ และก็พลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น 

สก๊อตไบร์ท 10″ แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท แผ่นขัดใยสังเคราะห์ แบบกลม 4 นิ้ว รู 10 มิล สีครีม เหลืองทองคำ,สีเขียว,สีแดงเข้ม,สีแดงเนื้อหาสินค้าแผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท แผ่นขัดใยสังเคราะห์ แบบกลม 4 นิ้ว FIBER POLISHING DISC 4″ แผ่นใยัขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ แบบกลม 4″ FIBER POLISHING DISC 4″ สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั่งแม้กระนั้นขัดหยาบถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง ขัดลบรอย ขัดชำระล้าง  มหาจักร บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ และก็พลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกเจริญตามลัดษณะทรงของผลงาน ไม่มีปัญหากรอบแตกราวกับกระดาษทราย และไม่ตัน ใช้ได้นาน เหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ขัดโลหะ สร้างลายเส้น ทำความสะอาด ขัดลอกคราบสนิมและในงานรักษาลูกขัดสก๊อตไบร์ทสีเทา ลูกขัดใยสังเคราะห์สีเทา 6″x1″ รู 10mm.รายละเอียด สก๊อตไบร์ท 10″ สก๊อตไบร์ท 4″ สก๊อตไบร์ท 12″ ผลิตภัณฑ์ลูกขัดสก๊อตไบร์ทสีเทา ลูกขัดใยสังเคราะห์เทา Fiber Polishing Wheelลูกขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Fiber Polishing Wheel เรียกได้หลายชื่อ เป็นต้นว่า ลูกขัดสก๊อตไบร์ทเทา ลูกขัดสก๊อตไบร์ท ลูกขัดสก๊อตไบร์ทเทา สก๊อตไบร์ท Scotch brite ใยขัดสังเคราะห์สีเทา ล้อใยขัดสังเคราะห์สีเทา ลูกขัดใยขัดสังเคราะห์สีเทา เป็นสก๊อตไบร์ทสีเทาอัดแน่น ใชัขัดทำความสะอาดผิวโลหะ หรือ ใช้ปรับปรุงแก้ไขผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่กินเนื้องานมากเกินความจำเป็น ล้อสก๊อตไบร์ทมีความอัดแน่นแตกต่างขึ้นกับเบอร์ที่เลือกใช้คุณลักษณะ : ทำมาจากใยสก๊อตไบร์ท จะมีลักษณะหยาบคายมากมาย เป็นสก๊อตไบร์ทสีเทาอัดแน่น มีหลายขนาด หลายเกรด ที่จะตอบสนองทุกงานขัดทำความสะอาด ลบคม รวมทั้งสร้างผิวงานที่สวยการใช้งาน : ใช้สำหรับขัดเจียร์ เหล็ก โลหะ ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก ลบครีบ ลบคม ขัดทำความสะอาด ขัดตกแต่งผิว

ใช้ปรับปรุงผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และ

ไม่กินเนื้องานมากจนเกินไปแผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ jnac ขนาด 6 นิ้ว x 9 นิ้วเนื้อหาสินค้าใยัขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานที่เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม  แปรงลวด ตั่งแต่ขัดหยาบถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดทำความสะอาด บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ และพลาสติกเส้นใยมีความแน่นแฟ้น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกเจริญตามลัดษณะรูปทรงของชิ้นงาน ไม่มีปัญหากรอบแตกเสมือนกระดาษทราย และไม่ตัน ใช้ได้นาน เหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ขัดโลหะ สร้างลายเส้น ชำระล้าง ขัดลอกคราบสนิมแล้วก็ในงานบำรุงรักษา สก๊อตไบร์ท 10″ สก๊อตไบร์ท 4″ สก๊อตไบร์ท 12″ คุณสมบัติ : ใยัขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สร้างมาจาก ใยสังเคราะห์ คุณภาพสูง สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั่งแต่ขัดหยาบถึงขัดละเอียด ใยัขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ มีความแน่นแฟ้น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกเจริญตามลัดษณะรูปทรงของงาน ใยัขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ ให้ความสม่ำเสมอในการขัด ไม่มีปัญหากรอบแตกเสมือนกระดาษทราย และไม่ตัน ใช้ได้นานการใช้แรงงาน : ใชัขัดทำความสะอาดผิวโลหะ หรือ ใช้ปรับแต่งผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่รับประทานเนื้องานมากจนเกินความจำเป็น ขัดเตรียมผิวเพื่อชุบแล้วก็ฉาบ ขัดดเปิดผิวโลหะ ขัดแต่งผิว ขัดเพื่อทำลาย สร้างลายเส้น ชำระล้าง ขัดลอกคราบสนิมและในงานทะนุบำรุง #จานทราย #ผ้าทราย #ผ้าทรายเรียงซ้อน #ใบเจียรอ่อน #ใบเจียรจานทราย #ใบเจียรผ้าทราย #ใบเจียร #ใบเจียรผ้าทราย #ใบเจียร์#กระดาษทราย #ใยสังเคราะห์ #สก๊อตไบร์ทล้อสก๊อตไบร์ท 8″ 209 บาท – 1,234 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ใชัขัดชำระล้างผิวโลหะ หรือ ใช้ปรับแก้ผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่กินเนื้องานมากเกินไปขนาดรู 1/2″ (12.7mm)สก๊อตไบร์ท 8″ หรือลูกขัดใยขัดสังเคราะห์สีเทาสก๊อตไบร์ท 8″ เป็นสก๊อตไบร์ทสีเทาอัดแน่น ลูกขัดสก๊อตไบร์ท แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ใชัทำอะไรขัดทำความสะอาดผิวโลหะ หรือใช้แก้ไขผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่กินเนื้องานมากเกินไปความอัดแน่นของสก็อตไบร์ท แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ jnac ขนาด 6 นิ้ว x 9 นิ้ว รายละเอียดสินค้า แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ jnac ขนาด 6 นิ้ว x 9 นิ้วแผ่นใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท ขนาด 6″x9″สีเทา เบอร์600, สีเขียว เบอร์240, สีแดงเข้ม เบอร์320 , สีแดง เบอร์400, สีครีม เบอร์ 80ใยัขัดสกก๊อตไบร์ทใยขัดสังเคราะห์Non Woven Scotch

briteสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรม

ตั่งแม้กระนั้นขัดหยาบถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง สามารถขัดมือใช้กับแฮนด์บล๊อกขัดลบรอย ขัดชำระล้าง บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ รวมทั้งพลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกเจริญตามลัดษณะทรงของงานครีม เบอร์ 80 ทนและหยาบที่สุด ขัดทำความสะอาดอย่างรวดเร็วสีแดง เบอร์ 400 ชำระล้างขัดเกลี่ยผิว ลบเหลี่ยม แล้วก็ทำความสะอาดสีแดงเข้ม(น้ำตาล) เบอร์320 มีความทนทานมากมาย เหมาะสมกับการทำความสะอาดทั่วๆไปสีเขียว เบอร์ 240 แรงในการขัดสูง ขัดงานทั่วๆไปสีเทา เบอร์ 600 มีความละเอียดสูง ขัดแต่งชิ้นงานเก็บผิวใยัขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั่งแม้กระนั้นขัดหยาบถึงขัดละเอียด ประสิทธิภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดชำระล้าง บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ และก็พลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกได้ดิบได้ดีตามลัดษณะรูปทรงของงาน ไม่มีปัญหากรอบแตกราวกับกระดาษทราย และไม่ตัน ใช้ได้นาน เหมาะสำหรับงานเครื่องเรือนไม้ ขัดโลหะ สร้างลายเส้น ชำระล้าง ขัดลอกคราบสนิมรวมทั้งในงานบำรุงรักษาคุณลักษณะ : ใยัขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สร้างมาจาก ใยสังเคราะห์ ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั่งแต่ว่าขัดหยาบคายถึงขัดละเอียด ใยัขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ มีความแน่นแฟ้น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกก้าวหน้าตามลัดษณะทรงของงาน ใยัขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ ให้ความสม่ำเสมอสำหรับการขัด ไม่มีปัญหากรอบแตกเหมือนกระดาษทราย และไม่ตัน ใช้ได้นานการใช้แรงงาน : ใชัขัดชำระล้างผิวโลหะ หรือ ใช้ปรับปรุงผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่กินเนื้องานมากเกินไป ขัดเตรียมผิวเพื่อชุบและฉาบ ขัดดเปิดผิวโลหะ ขัดแต่งผิว ขัดเพื่อทำลาย สร้างลายเส้น ชำระล้าง ขัดลอกคราบสนิมแล้วก็ในงานรักษา #จานทราย #ผ้าทราย #ผ้าทรายเรียงซ้อน #ใบเจียรอ่อน #ใบเจียรจานทราย #ใบเจียรผ้าทราย #ใบเจียร #ใบเจียรผ้าทราย #ใบเจียร์#กระดาษทราย #ใยสังเคราะห์ #สก๊อตไบร์ทสนใจติดต่อสั่งซื้อที่ Shopee หรือถามไถ่ลูกขัดสีเทา 8” 5P ล้อขัดสก๊อตไบร์ทสีเทา 8” 5P หนา 1 นิ้วลูกขัดสก๊อตไบร์ทสีเทา ลูกขัดใยสังเคราะห์เทา Fiber Polishing Wheelลูกขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Fiber Polishing Wheel เรียกได้หลายชื่อ ดังเช่นว่า ลูกขัดสก๊อตไบร์ทเทา ลูกขัดสก๊อตไบร์ท ลูกขัดสก๊อตไบร์ทเทา สก๊อตไบร์ท Scotch brite ใยขัดสังเคราะห์สีเทา ล้อใยขัดสังเคราะห์สีเทา ลูกขัดใยขัดสังเคราะห์สีเทา เป็นสก๊อตไบร์ทสีเทาอัดแน่น ใชัขัดทำความสะอาดผิวโลหะ หรือ ใช้ปรับปรุงแก้ไขผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่กินเนื้องานมากจนเกินความจำเป็น ล้อสก๊อตไบร์ทมีความอัดแน่นแตกต่างกันขึ้นกับเบอร์ที่เลือกใช้คุณสมบัติ :
ทำจากใยสก๊อตไบร์ท จะมีลักษณะหยาบมากมาย
เป็นสก๊อตไบร์ทสีเทาอัดแน่น มีหลายขนาด หลายเกรด ที่จะตอบสนองทุกงานขัดชำระล้าง ลบคม และก็สร้างผิวงานที่สวย สก๊อตไบร์ท 10″ สก๊อตไบร์ท 4″ สก๊อตไบร์ท 12″ การใช้แรงงาน : * ใช้สำหรับขัดเจียร์ เหล็ก โลหะ ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก ลบครีบ ลบเหลี่ยม ขัดชำระล้าง ขัดตกแต่งผิว * ใช้ปรับปรุงผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่กินเนื้องานมากจนเกินความจำเป็นแผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีเขียว #240แผ่นใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท Non Woven Scotch brite สีเขียว #240แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีเขียว #240ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม ตั่งแต่ว่าขัดหยาบถึงขัดละเอียด ประสิทธิภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดทำความสะอาด บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ แล้วก็พลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกเจริญตามลัดษณะทรงของงาน (++โปรโมชั่น++) สก๊อตไบร์ทกลมแดงหลังสักหลาด 6 นิ้ว สุดคุ้ม เครื่อง ขัด กระดาษทราย เครื่อง ขัด ไม้ เครื่อง ขัด ไม้ ไฟฟ้า เครื่อง ขัด สายพานเนื้อหาผลิตภัณฑ์ (++โปรโมชั่น++) สก๊อตไบร์ทกลมแดงข้างหลังสักหลาด 6 นิ้ว สุดคุ้ม เครื่อง ขัด กระดาษทราย เครื่อง ขัด ไม้ เครื่อง ขัด ไม้ ไฟฟ้า เครื่อง ขัด สายพานของจริง 100%รับประกันความพึงพอใจ ยินดีคืนเงินโดยทันทีจัดส่งฟรี ด่วนทั่วประเทศ (Promotion+++) สก๊อตไบร์ทกลมแดงหลังสักหลาด 6 นิ้ว ราคาไม่แพง เครื่อง ขัด กระดาษทราย เครื่อง ขัด ไม้ เครื่อง ขัด ไม้ ไฟฟ้า เครื่อง ขัด สายพาน สก๊อตไบร์ทกลมแดงหลังสักหลาด 6 นิ้ว ขนาด 6 นิ้ว ครึ้ม 10 มิลลิเมตร เป็นแผ่นใยขัด สก๊อตช์ไบร์ท ใช้กับหัวจับกระดาษทรายกลมหรือหัวจับตีนตุ๊กแก เครื่องเจียร รหัสสินค้า G054 สอบถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ 0813345779 ID SUCHAI5 #สก๊อตไบร์ท #สก๊อตไบร์ตแผ่น #วัสดุอุปกรณ์ขัด #ลูกผ้ายาขัด #งานขัด #สก๊อตไบร์ท #ลูกขัด #ลูกขัดแฮร์ #ลูกขัด #เครื่องขัดข้อมูลเฉพาะของ (++โปรโมชั่น++) สก๊อตไบร์ทกลมแดงหลังสักหลาด 6 นิ้ว สุดคุ้ม เครื่อง ขัด กระดาษทราย เครื่อง ขัด ไม้ เครื่อง ขัด ไม้ ไฟฟ้า เครื่อง ขัด สายพาน สก๊อตไบร์ทกลมแดงข้างหลังสักหลาด 5 นิ้ว ราคาถูก เครื่อง ขัด กระดาษทราย เครื่อง ขัด ไม้ เครื่อง ขัด ไม้ ไฟฟ้า เครื่อง ขัด สายพานเนื้อหาสินค้า (sale สุดคุ้ม+++) สก๊อตไบร์ทกลมแดงหลังสักหลาด 5 นิ้ว ราคาไม่แพง เครื่อง ขัด กระดาษทราย เครื่อง ขัด ไม้ เครื่อง ขัด ไม้ กระแสไฟฟ้า เครื่อง ขัด สายพานของแท้ 100%รับประกันความพึงพอใจ
ยินดีคืนเงินทันทีจัดส่งฟรี ด่วนทั่วทั้งประเทศ
(sale สุดคุ้ม+++) สก๊อตไบร์ทกลมแดงหลังสักหลาด 5 นิ้ว ราคาถูก เครื่อง ขัด กระดาษทราย เครื่อง ขัด ไม้ เครื่อง ขัด ไม้ กระแสไฟฟ้า เครื่อง ขัด สายพาน สก๊อตไบร์ทกลมแดงข้างหลังสักหลาด 5 นิ้ว ขนาด 5 นิ้ว ดก 8 มิลลิเมตร เป็นแผ่นใยขัด สก๊อตช์ไบร์ท ใช้กับหัวจับกระดาษทรายกลมหรือหัวจับตีนตุ๊กแก เครื่องเจียร รหัสสินค้า G052 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ 0813345779 SUCHAI5 #สก๊อตไบร์ท #สก๊อตไบร์ตแผ่น #เครื่องใช้ไม้สอยขัด #ลูกผ้ายาขัด #งานขัด #สก๊อตไบร์ท #ลูกขัด #ลูกขัดแฮร์ #ลูกขัด #เครื่องขัดข้อมูลเฉพาะของ (sale สุดคุ้ม+++) สก๊อตไบร์ทกลมแดงข้างหลังสักหลาด 5 นิ้ว ราคาไม่แพง เครื่อง ขัด กระดาษทราย เครื่อง ขัด ไม้ เครื่อง ขัด ไม้ กระแสไฟฟ้า เครื่อง ขัด สายพานสก๊อตไบร์ทแผ่น หรือ แผ่นใยขัด (อเนกประสงค์) เป็นแผ่นใยสก๊อตไบร์ทที่ช่างขัดทุกคนต้องมีเนื่องจากว่าสร้างขึ้นจากใยสังเคราะห์ประสิทธิภาพเหนียวแน่นแล้วก็ทับกันตามขนาดของเบอร์สก๊อตไบร์ทภายใต้ยี่ห้อ 3CC ซึ่งข้อดีของแผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ทนั้นเป็นช่วย ทำให้การขัดลบรอย ขัดทำความสะอาดบนโลหะชนิดต่างๆนั้นง่ายดายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่ามีตัวแผ่นใยขัดที่เหนียวแน่นสบายต่อการขัดเหมาะสำหรับ : ไว้ขัดงานเหล็ก งานเสตนเลส สนิม คราบเปื้อนเลอะเทอะซึ่งมีความสกปรก ลบรอย แผ่นใยขัดสังเคราะห์ *พิเศษ! หากสั่งมีปริมาณ มีราคาพิเศษให้*ขนาด/สี แผ่นใยขัดเท่ากันกระดาษทรายแผ่นใยขัด 6×9 สีเขียว 240-320แผ่นใยขัด 6×9 สีครีม 60 -100แผ่นใยขัด 6×9 สีน้ำตาล 240 -320แผ่นใยขัด 6×9 สีเทา 1500-2000ชิ้นวัสดุงานขัดของแผ่นใยขัด สก๊อตไบร์ทฟองน้ำจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ขัดงานโลหะ แล้วก็ ขัดงานอโลหะ 1.ชิ้นอุปกรณ์ขัดงานโลหะของ แผ่นใยขัดหมายถึง สก๊อตไบร์ท 10″ สก๊อตไบร์ท 4″ สก๊อตไบร์ท 12″ อุปกรณ์ที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าหรือความร้อนเจริญ ด้วยเหตุว่าประกอบจากแร่ธาตุโลหะอิเล็กตรอนอิสระอยู่จำนวนไม่ใช่น้อย ส่วนผิวของโลหะสามารถขัดเรียบจนถึงเป็นวาวได้ ซึ่งจะแบ่งการขัดโลหะออกเป็น 2 ชนิดตามดังนี้ 1.1. ชิ้นวัสดุขัดงานโลหะที่เป็นเหล็กของ แผ่นใยขัด (Ferrous Metal) โดยจะมีตั้งแต่แบบเแผ่นที่หล่อสำเร็จรูปแล้วก็แบบที่เอามาขึ้นรูปจากที่ปรารถนาได้ ก็เลยเป็นโลหะที่สำคัญที่สุดด้วยเหตุว่าสิ่งของประเภทนี้ราคาแพงถูกรวมทั้งแข็งแรงทนทาน แต่ว่ามีข้อเสียเป็นมีน้ำหนักมากมาย 1.2. ชิ้นวัสดุขัดงานโลหะที่ไม่ใช่เหล็กของ แผ่นใยขัด (์Non Ferrous Metal) คือโลหะที่คล้ายกับเหล็กแต่ไม่ใช่เหล็ก มีทั้งลักษณะทั้งเบาแล้วก็หนัก โดยโลหะชนิดหนักที่มีความหนาแน่นมากยิ่งกว่า 4กิโลกรัม/ดม.3 ยกตัวอย่างเช่น ทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์ สังกะสี แร่ดีบุก รวมทั้งโลหะผสม ฯลฯ ส่วนโลหะประเภทเบา ได้แก่ อลูมินัม ไฮโดรนาเลียม หรือโลหะผสมแมกนีเซียม 2.ชิ้นวัสดุขัดงานธาตุอโลหะของ แผ่นใยขัด คือ สิ่งของที่ประกอบขึ้นมาจากแร่ที่มีความต่างจากโลหะ ตัวอย่างเช่น ปิโตเลียม ฯลฯ ซึ่งอโลหะนี้จะสามารถผลิตให้เป็นฉนวนไฟฟ้า หรือครึ่งตัวนำไฟฟ้าได้ ส่วนความแข็งแรงทนทานนั้นไม่บางทีอาจเทียบเท่ากับโลหะได้ แต่ก็มีความแข็งแรงพอควร มีขั้นตอนการในการทำจากวัสดุ 2 ลักษณะ คือ 2.1.ชิ้นสิ่งของขัดงานสังเคราะห์ของ แผ่นใยขัด ยกตัวอย่างเช่น พลาสติก กระเบื้อง ผ้า หรือกระดาษ ฯลฯ 2.2.ชิ้นอุปกรณ์ขัดงานธรรมชาติของ แผ่นใยขัด เป็นต้นว่า หนังสัตว์ ยาง ไม้ หรือใยหิน เป็นต้นแผนผังสรุปอุปกรณ์งานขัดสำหรับ แผ่นใยขัด(สังเคราะห์)
Comments Off on สก๊อตไบร์ท 10″