UFABET

gps tracker รา คา

gps tracker รา คา

gps tracker รา คา จีพีเอส (GPS) มีชื่อเต็มว่า Global Positioning System หรือแปลภาษาไทยก็คือ “ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก” คือระบบที่ดาวเทียมราว 24 ดวงโคจรรอบโลกรวมทั้งแต่ละดวงมีระยะห่างเท่าๆกัน จากระบบจีพีเอสนี้เองที่ทำให้คนบนผืนโลกที่มีเครื่องรับสัญญาณสามารถที่จะรู้พิกัดรวมทั้งตำแหน่งที่อยู่ของตนได้ โดยความเที่ยงตรงของการกำหนดตำแหน่งนั้นอยู่ระหว่าง 10 ถึง 100 เมตร ในวัสดุอุปกรณ์รับสัญญาณส่วนใหญ่ แม้กระนั้นสำหรับวัสดุอุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอสชนิดพิเศษที่ใช้ในกองทัพบางทีอาจสามารถรับสัญญาณได้แม่นยำถึงระยะ 1 เมตร ซึ่งเมื่อก่อนการใช้เครื่องมือรับสัญญาณจีพีเอสจะใช้สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก แต่ว่าเนื่องแต่จากในขณะนี้ต้นทุนการผลิตตัวรับสัญญาณจีพีเอสราคาแพงถูกลง เครื่องติดตาม จึงทำให้คนทุกๆกลุ่มสามารถที่จะเข้าถึงและซื้อมาไว้ใช้งานส่วนตัวได้ดาวเทียม GPS ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุพลังงานต่ำอย่างต่ำ 2 ประเภท สัญญาณเหล่านั้นจะเดินทางตามทางที่ปราศจากเครื่องกีดขวาง มีความหมายว่าสัญญาณจะผ่านก้อนเมฆ แก้ว แล้วก็พลาสติก แม้กระนั้นจะไม่ผ่านวัตถุทึบแข็งส่วนใหญ่ อาทิเช่น อาคารหรือภูเขา อย่างไรก็แล้วแต่ ตัวรับสัญญาณรุ่นใหม่ๆไวต่อสัมผัสกว่า และก็ชอบติดตามผ่านอาคารบ้านเรือนต่างๆได้ gps tracker รา คา ความแม่นยำ (ACCURACY) ของตำแหน่งพิกัด ที่คำนวณได้โดยทั่วไปแล้วเครื่องรับ GPS สถานที่สำหรับทำงานโดยอาศัยสัญญาณ SPS สามารถคำนวณ ค่าตำแหน่งพิกัด ที่มีความถูกต้องชัดเจน อยู่ในระยะ 25 เมตร แล้วก็ค่าความถูกต้องของความเร็วอยู่ในระยะ 5 เมตรต่อ วินาที (เครื่อง GPS ของ Magellan สามารถคำนวณค่าตำแหน่งพิกัด ที่มีความถูกต้องชัดเจนอยู่ในระยะ 15 เมตร ) เหตุเพราะค่าความถูกต้องชัดเจนที่ได้นี้ จะขึ้นอยู่กับหลักการ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า Selective Availability (SA) เพื่อรักษาความมั่นคงยั่งยืนทางทหาร สัญญาณ SA นี้จะมีผลให้กำเนิด ค่าความบกพร่อง สังกัดข้อมูล Ephemeris ที่ส่งกระจัดกระจายมาจากดาวเทียม นำมาซึ่งการทำให้ค่าข้อผิดพลาด ของค่าตำแหน่งพิกัดที่ได้ มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นระยะ 100 เมตร สำหรับในการใช้งานทั่วๆไปแล้ว ค่าความผิดพลาดในระยะ 100 ก็ดีแล้วเพียงพอ สำหรับเพื่อการใช้งาน ที่อยากได้ความถูกต้อง ที่มากกว่านี้ สามารถทำเป็นโดยใช้วิธี Differential เพื่อกำจัดผลของ SA ซึ่งทำให้ค่าที่ได้มีความถูกต้องแน่ใจมากยิ่งขึ้น (ในเวลานี้ รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ปิด S/A แล้ว) นอกจากนี้ ความถูกต้อง ของตำแหน่งพิกัด ยังขึ้นกับ ชุดของค่าคงตัว ที่เรียกว่า Map Datum ซึ่งค่ากลุ่มนี้ มีความแตกต่างกัน สำหรับพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่ โดยธรรมดา แต่ละประเทศ จะใช้ Map Datum ที่แตกต่างกัน ในการสร้างแผนที่ ของพื้นที่ในประเทศ ตำแหน่งเดียวกัน บนแผนที่ 2 ฉบับ ที่ใช้ Map Datum แตกต่างกันสำหรับการสร้างแผนที่ จะให้ตำแหน่งพิกัด ที่แตกต่าง ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเปรียบเทียบตำแหน่งพิกัด ที่ได้จาก GPS Receiver กับตำแหน่งพิกัดจริง ที่ได้จากแผนที่ จึงต้องใช้ Map Datum เดียวกัน โดยที่ GPS Receiver ส่วนมาก จะสามารถ แปลง Map Datum ของเครื่องได้หลายแบบ เพื่อให้สามารถนำเครื่องไปใช้ บอกตำแหน่ง เทียบกับแผนที่ ในพื้นที่แต่ละประเทศได้ (เครื่อง GPS ของ Magellan ส่วนมาก จะมี Map Datum 72 แบบ ให้เลือกใช้ ตามประเทศ โดยรวมถึง Map Datum Thai-Viet ซึ่งใช้ได้กับพื้นที่ เมืองไทย เวียดนาม และก็บริเวณ อินโดจีน หลายประเทศ ด้วยเหตุนั้น หากท่านใช้งานเครื่อง ในประเทศ แล้วก็ใกล้เคียง จึงสามารถตั้ง Map Datum ของเครื่อง เป็นแบบ Thai-Viet และไม่จำเป็นต้องใช้ Map Datum อื่นอะไร สำหรับ Map Datum อื่นๆที่มีในเครื่อง จะครอบคลุม การใช้แรงงานในประเทศต่างๆทั่วทั้งโลก เว้นใน บางรอบๆ หรือประเทศ ที่ไม่มีความจำเป็น มากเท่าไรนัก) สำหรับ การใช้งานเครื่อง สำหรับการเดินเรือ ในทะเล รวมทั้ง ห้วงสมุทร จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ Map Datum WGS-84 ซึ่งเป็น ชุดของค่าคงที่

สำหรับบริเวณ สมุทร ห้วงสมุทร และริมฝั่ง

ที่ใช้ได้ดูเหมือนจะทุกพื้นที่ ทั่วทั้งโลก การตั้ง Map Datum ที่ไม่ถูกจำเป็นต้อง ให้กับเครื่อง GPS อาจจะทำให้ ตำแหน่งพิกัดที่อ่านได้จากเครื่อง ไม่ตรงกับ ตำแหน่งพิกัด ที่ได้จากแผนที่ ความต่างอาจเป็นไปได้ ตั้งแต่ ไม่กี่เมตร จนมากถึง หลายร้อยเมตร โดยธรรมดา ถ้าหากไม่ทราบ ว่าแผนที่ที่ใช้อ้างอิง ทำโดยใช้ Map Datum ใด ให้เลือกตั้ง Map Datum ของเครื่องเป็น WGS-84 แม้กระนั้นถ้าเกิดรู้ Map Datum ของแผนที่ที่ใช้เทียบ ก็ให้ตั้ง Map Datum ของเครื่อง GPS เป็นเหมือนกัน สำหรับเมืองไทย หากตั้ง WGS-84 ให้กับเครื่อง GPS จะมีผลให้ตำแหน่งพิกัด ที่อ่านได้จากเครื่อง เทียบกับแผนที่ เมืองไทย ที่อ้างอิงกับ Map Datum แบบ Thai-Viet มีความต่าง ในแนวขนาน ที่ประมาณ 413 เมตร ซึ่งค่อนข้างสูงมากมาย ด้วยเหตุดังกล่าว ก่อนจะมีการใช้เครื่อง GPS ควรจะตั้งค่า Map Datum ให้ตรงกับแผนที่ ที่จะใช้เทียบ ทุกหน แนวทาง Differential แนวทางการ differential positioning เป็นเทคนิคหนึ่ง สำหรับการที่จะทำให้ผู้ใช้ หาค่าพิกัดจากดาวเทียม สามารถที่จะกำจัด ค่าความบกพร่องที่เกิดขึ้น เพราะเหตุว่า สภาพการณ์แวดล้อม แล้วก็ผลจาก SA ทำให้สามารถที่จะ ใช้เครื่องหาค่าพิกัด สำหรับเพื่อการคำนวณ หาค่าตำแหน่ง ที่ให้ความเที่ยงตรงสูง โดยมีแนวทาง สำหรับในการใช้ ค่าความผิดพลาด ที่คำนวณได้ในตำแหน่งที่ทราบค่าพิกัดแน่ๆถูก รวมทั้งทำป้อนค่าดังที่กล่าวมาแล้วเข้าไปเพื่อ ทำปรับแต่ง ค่าตำแหน่งที่คำนวณ ได้จากเครื่องรับ GPS เครื่องอื่นๆโดยธรรมดาแล้ว ค่าความเที่ยงตรงในแนวราบ ของตำแหน่งใดๆก็ตามที่คำนวนได้จากเครื่องรับ GPS จะมีค่าประมาณ 15 เมตร RMS หรือมากยิ่งกว่า ความหมายของคำว่า 15 เมตร RMS (root-mean square) หมายถึง ถ้าหากทำการกระจายจุดต่างๆรอบตำแหน่งที่ถูกเป็น แบบวงกลมโดยมีค่า mean เป็นศูนย์ ค่าความแม่นยำ 15 เมตร RMS จะหมายคือ 63 % ของตำแหน่งที่วัดได้จะอยู่ในระยะ 15 เมตร จากตำแหน่งที่ถูกต้อง ค่าข้อผิดพลาดสำหรับเพื่อการหาตำแหน่งมีอยู่ 2 ประเภท gps tracker คือแบบที่ปรับแต่งได้ และแบบที่ปรับแก้มิได้ ค่าข้อผิดพลาด แบบที่ปรับปรุงได้ จะเป็นค่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมือนๆกัน กับเครื่องรับ GPS ทุกเครื่อง ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ส่วนค่าความผิดพลาดที่ปรับปรุงไม่ได้ จะเป็นค่าข้อผิดพลาด แบบที่ จะไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ในระหว่าง เครื่องรับทุกเครื่อง ที่อยู่ในรอบๆเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *