เทศกาลไหว้บะจ่าง เทศกาลไหว้บะจ่าง – เชื่อว่าลูกหลานชาวไทย เชื้อสายจีน หรือ แม้แต่ชาวไทยแท้ ๆ หลายคนคงคุ้นหน้า คุ้นตา